اهداف
افغان تجار د تجار او خريدار د تجارانو سره وصل کول،

د نړي په هر کونج كي که هغه افغان يا افغان شرکتونه وي د هغوي په ژوند او کارونو کي اسانتياوي راوستل.
د ټولو افغانانو سره په مناسب محصولاتو په پيداکولو کي  مرسته کول،
د شرکاتو او کمپنيو لپاره په ټوله نړي کي او هم افغانستان کي بازار موندنه،

کمپيوټري خدمات

تجارت په فيزيکي او الکتروني بڼه

كار موندنه او مسناسب كاريكر بيداكول

اون لاين تعليم ( ژبي، کمپيوټر، مهارتونه، الکتروني محلي او دولتي تجارتونه)

په ترکيه کي رهنماي معاملات او نور خدمات وړاندي کوونه

Afghan.Biz

JobsFRF.com

که چيري کار يا وظيفه لټوي پدي تکمه فشار وکړي
که چيري د مناسب موظف يا کاريګر په لټه کي ياست دلته کيلک وکړي

FRF20 / LearnVip

د کمپيوټري خدمات لپاره ( ګرافکس، ويب ډيزايننګ، الکتروني تجارت امازون اي بي.....)
د اون لاين تعليم لپاره( ژبي، کمپيوټر او مهارتونه)
د مستعملو شيانو رانيول او پلورل په افغانستان، ايران، تاجکستان او پاکستان کي

FRFvip

په ترکيه کي د کور يا پاسپورټ اخيستلو، تجارت، يا پانګوني لپاره